تانک کود

 

تانك كود مخزن تحت فشاري است كه براي تزريق كود و مواد غذايي مورد نياز گياه، تزريق سموم دفع آفات نباتي و شستشوي شيميايي مسير لوله هاي انتقال آب و قطره چكانها و براي جلوگيري از انسداد آنها بكار مي رود. جهت تزريق كود می ‌بایست به اين نكته توجه شود كه كه قبل از تزريق كود لازم است كودها را در ظروف جداگانه در آب حل نموده و پس از انحلال كامل و احياناً ته نشين شدن ناخالصي ها، محلول كود به درون تانك كود ريخته شود. اندازه و مشخصات تانك كود نيز با استفاده از جدول استاندارد و بر اساس ظرفيت شبكه تعيين می‌ شود. آب اين مخزن را نيز مانند ساير مخازن در غير فصل زراعي بايد به منظور جلوگيري از يخ زدن خالي نمود. لازم به ذكر است كه در پاره اي از موارد به جاي تانك كود از ونتوري و يا تزريق كننده كود كه به كمك پمپ جانبي به سيستم تزريق مي شود، استفاده نمود. مكانيزم كار تانك كود به اين صورت است كه محلول كود مايع از داخل مخزن به تدريج و به نسبت با آب تصفيه شده، در اختيار گياه قرارميگیرد

 

 

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A